oktober 2011

Tova ting

Det blir lenge mellom kvart innlegg for tida. Eg får då laga ein del ting sjølv om det ikkje kjem på bloggen med ein gong. Tøffler i dominostrikk, fekk brukt opp litt restar av Fritidsgarn til des...
hits